Leveling test

Answer the questions to test your level of Norwegian.

Name
Email
Phone number
Have you studied Norwegian before? If so, at what level?

Reply here

Hei! Jeg ____ Monika.

Han _______ 18 år gammel.

Jeg _______en bok i forrige uke.

Domenico _______middag hver dag.

Klokken er 15:40 Det er det samme som:

Jeg har _______ i Norge hele livet.

Når begynte det å snø?

Hvor lenge har det regnet?

Jeg_______å kjøre buss.

De_______spise på kafé.

Han kjører en _______bil

Alle bilene er _______.

Vil du komme på besøk til _______?

_______bil er dette?

Mannen_______i nabohuset er sykepleier.

Skal vi _______en øl og snakke om saken?

Dette må vi finne_______!

Liker du _______kjolen?

De _______er nok enige.

Han kjøpte mange_______.

Hun _______en fin bok.

Dette flyet er ikke forsinket!

Hun liker de fine nye klœrne _______ som hun kjøpte til seg selv.

Barna hans var veldig _______.

Ivar er sint _______sønnen sin.

Å lære et nytt språk er alltid_______!

Den ___ kjolen er ___

Sett verbet i passiv med å bli i riktig form (presens og preteritum)

(vaske) Trappa ........ is a ganger and uka.

Gjør om setningen til indirekte tale

(Han kan ikke bli farlig) Han sier at han ....... farlig.

Jeg kjører ..... nå.

Vi er ....

Which sentence is correct?

What is meant by "på forhånd"

Choose the correct sentence:

What NO means: Det må tas på alvor.

Hun lurer på...

Choose the correct sentence

Skal vi gå ____ og spise på en restaurant?

Jeg liker ____ godt her i byen.

Tom vil gjerne ____ et hus.

Hun gjorde oppgaven allerede i ____ uke.

Vi kommer til Norge den ___ mai.

De snakket for mye om ____

Gresset er alltid ___ på den andre siden.

Familien hennes kjøpte et hus ____ havet.

Mille ____ en fin gave fra Ola.

Hvorfor ___ ___ ___ ___ jobben?

Det var midt i skogen, derfor ____

Kari og mannen ___ bor i Trondheim.

Han har ikke sett kona ___ på flere uker.

norskforalle

I am a graduate of the University of Oslo and the University of Bergen - studies in teaching, pedagogy, teaching Norwegian as a second language, testing and examination of Norwegian language skills. All studies were in Norwegian. In addition, I received training (language teaching, multicultural communication, psychology)at the University of Cambridge in the UK, Oxford University and MiT (Massachusetts Institute of Technology).

I am a teacher by training and an educator with a specialization in teaching Norwegian, I work as a teacher in one of the state schools in Norway, and my passion and interest in bilingualism has been recognized by Anthonsstiftelsen. I received an award for promoting bilingualism and being a role model for multilingual youth in Norway. I have been teaching for many years, as well as helping foreign students at the University of Oslo acquire Norwegian.

Select a currency
NOK Norske Kroner