Hallais!


Som den eneste norske språkskolen for polakker er jeg godkjent av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse, noe som er en bekreftelse på mine HØYESTE undervisningskvalifikasjoner og den HØYESTE kvaliteten på undervisningen i norsk og samfunnsfag. 📚🌟

Jeg er universitetslektor i norsk ved Universitetet i Oslo og er involvert i norskprøver i både skriftlig og muntlig form. Min lidenskap for undervisning startet imidlertid for mange år siden. Jeg er utdannet ved Universitetet i Oslo, OsloMet og Universitetet i Bergen, hvor jeg fokuserte på undervisning i norsk som andrespråk og testing og eksaminering av denne ferdigheten. Alle studiene mine foregikk på norsk. For å utvide kompetansen min har jeg deltatt på kurs i språkundervisning, interkulturell kommunikasjon og psykologi ved Cambridge University, Oxford University og Massachusetts Institute of Technology.

I tillegg til å jobbe på universitetet er jeg også lærer på en av de offentlige skolene i Norge. Jeg underviser i et bredt spekter av fag hver dag, inkludert norsk og matematikk. For arbeidet mitt har jeg fått Anthonsstiftelsens pris for å fremme tospråklighet og være et forbilde for flerspråklig ungdom i Norge.

Jeg inviterer deg hjertelig til å bli med på kurset mitt!

Med min erfaring, kunnskap og lidenskap vil vi få en fantastisk mulighet til å lære og vokse.

Velg valuta
NOK Norske kroner