Kurs online B1.3 (niedziela, kwiecien) grupa poranna

kr4699,00

Et nettbasert kurs for norskelever som behersker norsk tilsvarende B1.2-nivå.

Zajęcia odbywają się w niedziele w terminie: 27.04-22.06 w godzinach 08:30-10:30

Undervisning av foreleser og sensor i muntlig og skriftlig norsk ved Universitetet i Oslo.

Beskrivelse

Nettbasert norskkurs på B1.3-nivå
Undervisningen foregår live med læreren, og i tillegg får studentene ekstra materiell til eget arbeid. Materiellet er inkludert i kursprisen.

Hvem er dette kurset for?
- personer som ønsker å forbedre sine språkferdigheter i norsk
- personer som kan bruke tiden utenfor klasserommet til eget arbeid
- for personer som har studert norsk på B1.2-nivå
- som er klare for intensive uker med læring
- Hvis du planlegger å ta Norskprøven (og mer!)

I kursprisen får du:
- tilgang til lisensierte e-læringsplattformer som er modellert etter Norskprøve-eksamenen
- innspilte leksjoner, slik at du ikke går glipp av noe hvis du ikke kan delta på en leksjon
- hjemmelekser
- et kursbevis for fullført kurs (krav: aktiv tilstedeværelse i 80 % av timene)

I timene lærer vi gjennom lek, quiz, spill, diskusjoner, videoer og aktive samtaler. Vi øver på lesing ved å lese tekster og dialoger, og vi utvider ordforrådet vårt ved å jobbe med tekster, lytteoppgaver og diskusjoner. Vi skriver skriftlige tekster stort sett hjemme, som jeg sjekker etter timen og sender tilbake med kommentarer til eleven.

På kurset Norsk B1.3 utvikler deltakerne sine språkferdigheter for å nå et avansert kommunikasjonsnivå på norsk. I denne delen av språkopplæringen fokuseres det på utvikling av grammatikk, ordforråd, lesing, skriving, lytteforståelse og muntlige ferdigheter. Her er de viktigste områdene som kursene på B1.3-nivå fokuserer på:

1 Grammatikk: Deltakerne lærer mer avanserte grammatiske strukturer og blir tryggere i bruken av dem. De lærer mer komplekse tider, modi, setningsoppbygging og idiomer.

2 Ordforråd: De utvikler ordforrådet sitt med mer avanserte emner som politikk, kultur, vitenskap, teknologi og litteratur. De lærer også idiomatiske uttrykk og dagligdags språk.

3 Lesing: De øver seg på å lese tekster om ulike emner, for eksempel avisartikler, litterære utdrag, rapporter, akademiske tekster osv. De lærer å analysere teksten, forstå sammenhengen og trekke konklusjoner. De lærer å analysere teksten, forstå sammenhengen og trekke konklusjoner.

4 Skriving: Elevene lærer å skrive mer komplekse tekster som essays, debattinnlegg, formelle og uformelle brev. De øver seg på språklig korrekthet, sammenheng og logisk argumentasjon.

5 Lytteforståelse: Elevene jobber med å forstå norsk muntlig i ulike situasjoner, for eksempel dialoger, intervjuer, presentasjoner, radioopptak eller filmer. De øver på lytteforståelse av både autentisk språk og ulike aksenter.

6 Å kunne uttrykke seg muntlig: Elevene lærer å uttrykke tanker og meninger flytende om en rekke ulike emner. De jobber med grammatisk korrekthet, valg av ordforråd, taleflyt og evnen til å sette sammen lengre taler.

7 Kultur og skikker: Lær om norsk kultur, historie, tradisjoner og skikker for bedre å forstå den språklige og sosiale konteksten i Norge.